Etkinlikler

İzmir'de Nükleer İhaleye Tepki

09
May 2013

Sinop'ta inşa edilmek istenen nükleer santral için Türkiye ile Japonya arasında imzalanan 22 milyar dolarlık hükümetlerarası anlaşma İzmir'de protesto edildi.

7 Mayıs Salı günü 19:00'da Kıbrıs Şehitleri Caddesi Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde buluşan nükleer karşıtları, burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

 

İzmir Müzisyenler Derneğinin şarkıları eşliğinde gerçekleşen basın açıklamasında, "Sinop, Akkuyu Fukuşima olmasın!", "Nükleer santral istemiyoruz.", "Güneş, rüzgar bize yeter" sloganları atıldı.

Basın açıklamasını okuyan Nalan Damarsardı ve Berk Butan, Erdoğan'ın enerji çeşitliliği ve gerekliliğinden bahsettiğini ama tercihi, en kirli, tehlikeli ve pahalı olan nükleer enerjiden yana kullandığını söyledi. Nükleer kaza ile uçak kazasını bir tutan ve Fukuşima Felaketi'ne olur böyle şeyler diye yorum getiren Başbakan Erdoğan'a, "Bu tercihi Türkiye halkı adına siz kullanamazsanız, Sinop halkının iradesini, büyük bir coğrafyanın yaşam hakkının riske atılacak olmasını yok sayarak atılan bu adımı kabul etmiyoruz.Nükleer enerji, insanlık ve doğa için, yaşamın sürdürülebilirliği için geri dönüşü mümkün olmayacak tehlikeler içermektedir." denildi ve şöyle devam edildi:

"Japonya'da bulunan 54 reaktörden 52'si Fukuşima Felaketi'nden sonra kapatılmıştır. Areva ve Mitsubishi konsorsiyumunun Sinop'ta kuracağı Atmea I reaktörünün ise daha önce dünyanın herhangi bir yerinde denenmesine dahi izin verilmemiştir.

Bu durum gösteriyor ki Türkiye, mevcut piyasada işsiz kalan ve yeni teknolojilerini denemek isteyen nükleer şirketlerine pazarlanıyor.

Diğer yandan halkın onayına sunulması gereken bir yatırımın hükümetler arası anlaşma imzalanarak yürürlüğe sokulmasının demokraside yeri yoktur. Bu nedenle Başbakan, insanlığın iyiliğini düşünüyorsa, ölüm anlaşmalarının altına imza atmak yerine Espoo ve Aarhus Sözleşmesi'ni imzalamalıdır. Sınır aşan boyutta çevresel etki değerlendirilmesini garanti altına alan Espoo Sözleşmesi ile çevresel konularda bilgiye erişim, karar alma süreçlerine halkın katılımı ve yargıya başvuruyu güvence altına alan Aarhus Sözleşmesi insanlık, gelecek ve demokrasi için gereklidir.

Nükleerin ölümcül riskleri konusunda bilimsel gerçekleri yok sayan AKP Hükümeti'ni yenilenebilir, temiz ve güvenilir enerji kaynaklarına yönelmeye ve nükleer sevdasından vazgeçmeye çağırıyoruz. Japonya'da nükleer karşıtı mücadele yürüten dostlarımızı da Sinop'ta nükleer santral kurma girişiminden vazgeçilmesi için hükümetlerine baskı yapmaya davet ediyoruz."

Basın açıklaması şarkılarla sona erdi.

{youtube}xSllo0ctMXc{/youtube}