İklim Değişikliği Haberleri

Karşı iklim zirvesi'nin talepleri

23
Eyl 2014

20-21 Eylül tarihlerinde Tütün Deposu'nda gerçekleştirdiğimiz "Karşı iklim zirvesi"nin bir oturumunda da Türkiye'den New York'taki iklim zirvesine katılacak heyete iletilmek üzere taleplerimizi oluşturmak üzere buluştuk. Pazar günü öğleden sonra yaptığımız bu oturuma katılanların önerileri ve zirve süresince iletilen talepleri ele aldığımız  atölye çalışması sonucunda "karşı iklim zirvesi talepleri"ni oluşturduk.

Bu talepler 350.org aracılığıyla zirve katılımcılarına iletilecek.

Küresel Eylem Grubu'nun "Kâr değil önce insan ve doğa" diyerek başladığı ve uzun süredir dile getirdiği talepleri de yine bu yazının içinde bulabilirsiniz. İnsanlık ve tum canlılar icin buyuk bir tehdit olan iklim değişikliğini ancak kitlesel bir hareket durdurabiliriz. Ki 20-21 Eylül tarihlerinde tüm dünyada böyle bir hareketin başlangıcını yaptık. New York'ta 400 bin kişinin katıldığı 160'dan fazla ülkede 2800'den fazla irili ufaklı eylemler yapıldı. Tarihte en kitlesek iklim eylemlerine hem tanıklık ettik hem de inşaacısı olduk. Ve gücümüzü gördük, kolektif olarak hareket edersek hükümetleri küresel ısınmayı durduracak tedbirleri almaya zorlayabiliriz ya da almayanların yerine alacak olanları getirebiliriz. Şimdi daha çok calışma, daha çok sokakta olma, daha çok aktivizm zamanı. Birlikte hareket edelim bu talepleri birlikte kazanalım.


KARŞI İKLİM ZİRVESİ TALEPLERİ

-    Türkiye acilen net seragazı azaltım hedefi belirlemelidir.

-    Bu hedefle bağlantılı olarak Türkiye, yapılması halinde ülkeyi dünyanın sayılı iklim kirleticilerinden biri haline getirecek olan yeni kömürlü termik santral projelerinden derhal vazgeçmelidir.  

-    Fosil yakıtlara verilen teşvikler kaldırılmalı ve başta güneş ve rüzgar olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının payları eş zamanlı olarak artırılmalıdır. Yenilenebilir enerjinin payının artırılmasını mümkün kılacak akıllı şebeke yatırımları ve enerji depolama uygulamalarına öncelik verilmelidir.

-    Yenilenebilir enerji yatırımlarının önündeki lisans kotaları (Güneş enerjisi mevcut 600 MW lisans kotası) derhal kaldırılmalıdır.

-    Fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçişin adil bir şekilde yapılabilmesi için mesleki eğitim programları oluşturulmalı ve bu sektörlerde çalışanların yenilenebilir enerji sektöründe istihdamı sağlanmalıdır.

-    Benzer şekilde bir başka önemli seragazı emisyon kalemi olan ulaşımda toplu taşıma yatırımları teşvik edilmeli, özel taşıtlardan alınan vergiler şehirlerde toplu taşıma ve diğer temiz ulaşım yöntemlerine aktarılmalı ve 0 emisyonlu temiz ulaşım teşvik edilmelidir.

-    Emisyon artışına neden olan sanayi ve şehircilik modelleri terk edilmelidir.

-    Her bir enerji ve ulaşım projesinin doğa ve sosyal yapı üzerindeki uzun vadeli etkisini ölçen kümülatif  (ÇED) değerlendirme yöntemleri mutlaka yapılmalı. Şeffaf bir biçimde yapılmalı ve halkın bu süreçlere katılımı garanti alıntına alınmalıdır.

-    İklim değişikliğinin tüm insanlığın ve canlı yaşamın önündeki en önemli tehlike olduğunun farkına varılarak; idari yapı içinde en üst düzeyde ele alınmalı ve ilgili birimleri oluşturulmalı. İklim değişikliği alanında toplumsal bilinci artırılmak için çalışılmalı, başta toplumun iklim etkilerine en hassas kesimleri olmak üzere iklim değişikliğinin etkileri ve uyum önlemlerine ilişkin bilgilendirme yapılmalıdır.


KÜRESEL EYLEM GRUBU " Hükümetten talep ediyoruz!"


1- Adil, eşitlikci, yukumlulukleri olan ve atmosferdeki karbondioksit oranını 350 ppm’e indirmeyi hedefeyen uluslararası sozleşmenin oluşturulmasında aktif rol alın.

2-Turkiye ilk olarak “gelişmiş ulkeler bugune kadar atmosferi kirletti, bizim de kirletme hakkımız var” arguümanını bırakarak, sera gazı salımlarını azaltmalı. 2012 yılında toplamda 439,9 milyon ton ve kişi başı 5,9 ton olan sera gazı emisyonlarını acilen azaltıp; bilimin ‘guvenli sınır’ dediği kişi başı 2 ton sera gazı salım duzeylerine cekin.

3- Yenilenebilir enerji kullanımı, enerji verimliliği ve tasarrufu sağlayıcı radikal bir plan oluşturulması icin politik irade gosterin. Gerekli yasal ve idari duzenlemeleri yapın! Tüm bunlar icçn piyasa koşulları değil, kamu cçkarı ve yararı gözetin.

4- Derhal yapımı devam eden ve yapılması planlanan kömürlü termik santralleden vazgecin.

5- Hala işletilmekte olan kömürlü termik santralları çalışanlara yeni iş garantisi sağlayarak kapatın.

6- Fosil yakıtlara dayalı enerji politikanızı değiştirin. Rüzgar, güneş, dalga ve jeotermal enerji kaynaklarından enerji elde edilmesi için seferberlik ilan edin. Şirketlerin karlı yatırımlar yapmasını beklemeden, kamu kaynakları ile yenilenebilir enerjilere yatırım yapın.

7- Ulaşım politikalarında radikal değişiklikler yapın. Otomobillerin kullanımına herkese eşit olarak uygulanacak sınırlamalar getirin. Herkesin daha fazla kullanabileceği, yaygın, ucuz, konforlu, dakik raylı toplu taşımacılığı, bisiklet kullanımına uygun altyapıyı yaygınlaştırın. İstanbul Boğazı’na 3. köpru yapma girişiminden vazgecin.

8-Ekolojik sınırları (hava, su ve toprak) hazlihazırda aşmış mega kentleri daha da büyütecek bütün projelere son verin.

9-Küresel ısınmaya çözüm olarak sunduğunuz ama aslında hiç de temiz enerji kaynakları olmayan büyük barajların yapımından, nehirleri topraktan koparan irili ufaklı binlerce HES’le, ölümcül tehlikeler barındıran nükleer santral kurma sevdanızdan vazgecin.

10- Doğayı değil fakirliği yok edin. İklim değişikliğini durdurmak icin yapılması gereken işlerde işsizleri istihdam edin.