Nedir?

Küresel ısınmaya karşı neler yapılabilir?

16
Ağu 2009

Küresel ısınma doğal bir nedenle gerçekleşmiyor. İnsan faaliyetlerinin bir sonucu ya da daha doğrusu sanayi devriminin yani kapitalizmin ürünü.

Kömür, petrol ve doğal gazın sanayide kullanımına otomobiller de eklenince küresel ısınma kaçınılmaz hale geldi.

Çimento, çelik sanayileri ve rafineleriler sanayinin en çok karbondioksit üreten kesimi. Ama asıl büyük sorun enerji üretiminde. Kömür, petrol ve doğal gaza dayalı enerji üretimi atmosfere salınan karbondioksitin en büyük kesiminden sorumlu.

 

Bunun çözümü var. Enerji üretimini fosil yakıtına dayalı olmaktan çıkarıp güneş ve  rüzgara dayalı hale getirmek mümkün. Güneş ve rüzgar enerjisi en bol bulunan enerjiler.

Büyük güneş enerjisine dayalı santraller ve rüzgar çiftlikleri oluşturmak mümkün olduğu gibi dünyanın bazı yerlerinde yapıldığı gibi bütün binaları güneş panelleri ile kaplamak ve buralardan elde edilen enerjiyi genel enerji şebekesine dahil etmek mümkün. Ayrıca güneş enerjisinin çok yoğun olduğu çöllerden çok büyük ölçekte enerji elde edilebilir.

Bunlar enerji politikalarında büyük bir değişikliği gerektiriyor ve ancak hükümet politikaları ile uygulanabilir.

Ayrıca binaların ısı yalıtımı çelik konstrüksiyona dayalı binalardan vazgeçmek, çimento ve çelik üretimini en aza indirmek ve başka maddelerin kullanımını öne çıkarmak da küresel ısınmaya karşı ciddi önlemler.

Bazı ülkelerde ve bölgelerde devlet bina yalıtımı için tüm konutlara yardım ediyor. Bu uygulama dünyanın her yanına yayılabilir.
Ve tabii ulaşım politikaları çok önemli.

Bugün dünyada karayolu kentlerde ve kentler arasında en temel ulaşım biçimi. Her yıl milyonlarca yeni araç trafiğe çıkıyor ve bunlar petrol ya da doğal gaz yakıyorlar. Kamu ulaşımı özellikle raylı ulaşım her yerde çok zayıf. Türkiye dâhil bazı ülkelerde ise daha da kötü bir durum var.

Ulaşım politikalarının değişmesi, raylı sistemlere ağırlık vermek, şehirlerarasında hızlı, etkili, ucuz ve konforlu bir ulaşım oluşturmak, şehir içinde de benzer bir durumu gerçekleştirmek otomobil kullanma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Öte yanda otomobillerin kent içinde kullanılmamaya başlanması ile birlikte onlara ayrılan şehir içi yollar insanların başka ihtiyaçları için kullanılmaya başlanabilir. Örneğin parklar, ihtiyarla ve çocuklar için oyun ve dinlenme alanları gibi. Otomobilin olmadığı, enerjinin güneşten ve rüzgardan elde edildiği, konutların sıcak ve soğuk havaya karşı izole edildiği bir dünya çok açık ki çok daha güzel yaşanacak bir yer olur.